Page 4 - QUE VOLEM · MERCADERIES PER L'INTERIOR
P. 4

Objectius de la Plataforma:
        1. Denunciar l’impacte negatiu de la planificació ferroviària a l’àrea de

           Tarragona: Mercaderies per la costa i viatgers per l’interior
        2. Lluitar per un transport ferroviari de mercaderies sense risc per la vida, la

           salut, el patrimoni històric i el natural.

        3. Aconseguir amb urgència el traçat definitiu de la via ferroviària de

              mercaderies per l’interior lluny de nuclis poblats, com a demanda

              de ciutadans i institucions.
        4. Utilitzar les vies existents de passatgers (AVE) com a solució provisional

           d’emergència per a les mercaderies.                              https://www.mercaderiesperlinterior.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9