Page 5 - QUE VOLEM · MERCADERIES PER L'INTERIOR
P. 5

Principis de la Plataforma:


       •   Compartir la política ferroviària UE (Trans-European Network Transport TEN-T):

          Defensa del transport ferroviari per eficiència econòmica i sostenibilitat

          ambiental

       •   Valorar el Corredor Mediterrani com a infraestructura necessària i urgent:

          Externalitats positives i competitivitat econòmica per a l’àrea de Tarragona
       •   Preservar els drets fonamentals dels ciutadans: Supremacia de la jurisdicció UE

                             https://www.mercaderiesperlinterior.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10