Page 9 - QUE VOLEM · MERCADERIES PER L'INTERIOR
P. 9

Problemàtica generada pel tercer carril a la via de la


        costa a l’àrea de Tarragona

        1. Saturació via convencional.

              Perjudici a l'economia: Industria, habitatges, comerç i turisme
        2. Risc per la vida inherent al transport mercaderies perilloses
        3. Perjudici per la salut: Contaminació acústica
        4. Afectació patrimoni cultural: Amfiteatre romà
        5. Afectació patrimoni natural: Xarxa Natura 2000
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14